تبلیغات
****موشک شهاب-3**** - توان موشکی رژیم عربستان سعودی...

****موشک شهاب-3****

پنجشنبه 12 خرداد 1390

توان موشکی رژیم عربستان سعودی...

نویسنده: محمد د   

نیروی موشكی بالستیك عربستان سعودی


دراواسط دهه 1980 عربستان سعودی برنامه نیروی موشكی بالیستیك خود را پی ریزی كرد. در آن زمان نه كشورهای مسلمان نظیر پاكستان از برنامه موشكی قابل توجه برخوردار بود و نه كشورهای خارج از جهان اسلام مانند كره شمالی.

تنها كشور تولیدكننده موشكهای بالستیك كه تمایل به صادرات محصولات موشكی خود داشت كشور چین بود. مقارن با پایان دهه 1980 چین با توسعه یك موشك بالستیك مجهز به سرجنگی متعارف برای صادرات به عربستان موافقت كرد. سلاحی كه برای بهبود انتخاب شد موشك میانبرد بالیستیك دی اف-3 ای (سی اس اس-2) بود . موشكی مجهز به كلاهك اتمی كه بیش از یك دهه در اختیار ارتش چین بود.

اولین موشك در سال1988 به عربستان سعودی تحویل داده شد و دقیقا مشخص نیست چه تعداد از این موشكها در اختیار عربستان قرار گرفته است . در مورد تعداد موشكهای تحویلی منابع آمار متفاوتی را ذكر كرده اند. از 30 فروند موشك و 9 لانچر (سكوی شلیك) تا 120 موشك و 12 لانچر . كه با توجه به تاسیسات شناسایی شده برآورد دوم صحیح تر است.

دو ساختمان به طور قطع شناسایی شده اند. هر یك میزبان دو پادگان وتاسیسات پشتیبانی و ذخیره سازی مختلف. این تاسیسات به الجوفر و السلایل معروف است به ترتیب در 90 و 45 كیلومتری جنوب غرب ریاض.

دونگ -فنگ -3(كدینگ ناتو : سی اس اس -2) یك موشك میانبرد سوخت مایع تك مرحله ایست . كه در دهه 1960 توسعه یافت . این سامانه ی مجهز به سرجنگی اتمی اولین موشكی بود كه توسط چین توسعه یافت و هدف از طراحی آن تحت پوشش قرار دادن پایگاههای آمریكا در آسیای جنوب شرقی بود. این موشك در سال 1971 عملیاتی شد و گونه جدید این موشك با نام DF-3 E با برد افزایش یافته در دهه 1980 معرفی شد كه از سامانه ارتقا یافته پیشرانش و دیگر سیستمهای پیشرفته بهره میبرد.

یرد موشك دی اف -3 حدود2500 كیلومتر است كه این برد در گونه - E تا 2800 كیلومتر افزایش یافت . حداكثر برد موشك با محموله كاهش یافته در حدود4000 كیلومتر است و برای در امان ماندن از از پدافندهای ضد موشك قادر به پرواز در پروفیل زاویه ی فرود تا 1550 كیلومتر است . مجموعه سامانه های DF-3 متحرك جاده ای هستند اما از سایتهای آماده شده پرتاب استفاده میكنند كه امكان پخش شدن آنها از پادگان را میدهد. زمان لازم برای آماده سازی و سوختگیری موشك حدود2 ساعت است و پیشران سوخت مایع قابل ذخیره به موشك امكان میدهد تا به حال آمكاده باش برای شلیك ظرف مدت كوتاهی باقی بماند. موشك بر روی یك سكوی مدور به قطر تقریبی 100 متر برپا میشود.


السلیل


اولین تاسیسات شناسایی شده موشك DF-3 E در عربستان سعودی میباشد كه در نزدیكی بخش جنوبی پرتگاه جبل طویق قرار گرفته است .این مشخصه جغرافیایی تقریبا در 800 كیلومتری جنوب از موضع شمال ریاض روش طبیعی موثری برای پنهان كردن و محافظت از زیر ساختهای موشكی بالستیك عربستان فراهم میكند.

مجموعه فوق از تاسیسات پشتیبانی و اداری و یك پایگاه موشكی وسیع با محیط امن تشكیل شده است .
تاسیسات السلیل برای اولین بار توسط رونن بروگمن در روزنامه اسرائیلی یدیوت آهارونوت در مارس 2002 به طور كامل تشریح شد.

كمپ موشك خود به سه بخش اصلی تقسیم میشود: دو گردان موشكی با تاسیسات پشتیبانی همراه و یك انبار موقت . محیط هر دو پادگان به دلیل محدودیتهای زمینی بتا یكدیگر تفاوت دارد اما از نظر تملك تاسیسات تقریبا مشابه یكدیگر هستند. دسترسی به محوطه هر پادگان با نقاط كنترل عبور ومرور مجزا در سراسر مجتمع فراهم شده است . یك كمپ برای لانچرهای موشك و تجهیزات پشتیبانی و سه ذاغه مجزا كه ظاهرا برای ذخیره سازی سر جنگی و یا موشك استفاده میشود.. تاسیسات مدیریت موشك برای قراردادن سرجنگی بر روی آن و یك توقفگاه بزرگ كه در آن موشكها و لانچر یكی شده و برای تنظیم قبل از قائم كردن آماده میشوند.

گردان جنوبی موشك در مجاورت نزدیك محوطه ی مركزیكمپ واقع شده است. محوطه ی مركزی شامل همان محوطه پشتیبانی قبلی است كه احتمالا ساختمان مجموعه های موشكی تاسیسات احتمالی كنترل پرتاب و دو ذاغه نیز در آن گنجانده شده است.

گستردگی تاسیسات موشكی در گردان شمالی بیشتر از بخش جنوبی است . دلیل این امر مشخص نیست . هریك از تاسیسات مشتمل بر تجهیزات مشابه و گاراژ حامل و یك گرداننده در سراسر گاراژ است كه احتمالا وظیفه نگهداری از لانچرها را برعهده دارد. پادگان شمالی از دو گاراژ بیشتر و یك گاراژ ویژه بهره میبرد. همانطور كه گاراژها برای لانچر یا كاركرد پشتیبانی موشكیبه كار گرفته میشود . احتمال میرود تاسیسات شمالی امكان آموزش یا پشتیبانی نگهداری برای واحد دی اف-3 E را فراهم میكند.

با وجود گزارشهای متفاوت در مورد سكوهای پرتاب فراوان در مجموعه تنها دو سایت پرتاب آماده در السلیل شناسایی شده است . احتمال دارد سلاحها از سكوی مستحكم یا سواره روهایی كه بسیاری از تاسیسات را احاطه كرده است به حالت قائم در آیند اما تصاویر این احتمال را تایید نمیكند.الجوفر


الجوفر دومین تاسیسات شناسایی شده موشك DF-3 E در عربستان است . الجوفر در حومه پرتگاه جبل توفیق قرار گرفته است. تاسیسات الجوفر به بخش انتهایی شمالی پرتگاه نزدیكتر است یعنی ریاض. بخشهای موجود در الجوفر مشابه تاسیسات السلیل است مشتمل بر تاسیسات اداری و پشتیبانی و یك مجموعه امن شامل دو محوطه ی پادگان و یك منطقه پشتیبانی مركزی. ملاحظات جغرافیایی در تاسیسات الجوفر بسیار گسترده تر از تاسیسات السلیل است با دو پادگان كه بوسیله مسافت دورتری از یكدیگر مجزا شده اند.

صرف نظر از بعد مسافت دو تفاوت عمده بین تاسیسات الجوفر و السلیل وجود دارد . الجوفر تنها دارای یك سكوی ثابت پرتاب است در حالی كه السلیل از دو سكوی پرتاب بهره میبرد. الجوفر هنوز هم دارای تاسیسات فعال پشتیبانی درون مجموعه اصلی در محوطه ی مركزی است .

تصاویر دریافتی در سال 2004 نشان میدهد كه تاسیسات الجوفر تا آن تاریخ به طور كامل عملیاتی نشده است. در مقابل تاسیسات السلیل به ویژه منطقه شمالی پادگان در تصاویر دریافتی بین سالهای 2003 تا 2007 بدون تغییر باقی مانده است. كه نشان میدهد السلیل اولین تاسیسات عملیاتی DF-3E در عربستان محسوب میشود.


تاسیسات احتمالی


دو مجتمع بالقوه دیگر وجود دارد كه ممكن است در اختیار نیروی موشكی DF-3 E باشد.اولی در فاصله ی تقریبی 280كیلومتری غرب السلیل نزدیك اقامتگاه رو ضه و دومی دز منظطقه بیابانی شمال غربی عربستان وجود دارد. این تاسیسات از لحاظ راهبردی درون عوارض زمین واقع شده اند تا محافظت شوند.

روضه

مجتمع روضه تاسیسات گسترده ای مشتمل بر تاسیسات زیر زمینی متعدد و ذاغه های مستحكم میباشد. هر چند هدف اصلی از این تاسیسات مشخص نیست شواهدی دال بر پشتیبانی این تاسیسات از عملیات موشك DF-3E در برخی ظرفیتها وجود دارد. مجتمع به دو بخش اصلی تقسیم میشود محوطه ی پشتیبانی و یك محوطه ی مجزا شامل تاسیسات مستحكم گفته شده.

كمپ اداری نسبتا نامعین است اما تاسیسات دیگر ارزش تفحص بیشتر دارد. طول تاسیسات زیر زمینی در حدود 600 متر است . این تاسیسات در اغلب مواردیك مسیر زیرزمینی آسان برای نقل و انتقال به نظر میرسد اما محوطه ی پشتیبانی به وسیله دو راه روكش شده با محوطه ی بیرونی در تماس است . ممكن است از این تاسیسات بزرگ زیر زمینی برای ذخیره سازی یا وظایف فرماندهی استفاده شود با این حال زیر ساختهای مخابراتی مرتبط با فرماندهی در این بخش مشاهده نمیشود.فرض منطقی بر ان است كه این تاسیسات با هدف ذخیره سازی برپا شده اند.

دو سكوی پرتاب احتمالی از شواهد محكمی است كه نشان میدهد تاسیسات روضه در پشتیبانی از موشك .دی اف -3 ای.

طراحی شده است. سكوی اول به شكل یك شیء طولانی 20 متری با شش چرخ دیده میشود كه با ابعاد سامانه پرتاب كننده موشك دی اف -3 ای مطابقت دارد .این سكو با پیكربندی مدور با شعاع90 متربا سكوهای موجود در تاسیسات السلیل و الجوفر مطابقت دارد. سكوهای پرتاب مستحكم در مركز دیده نمیشود و نشان میدهد كه این سكو ممكن است یك سایت آموزشی باشد.دومین منطقه ی پرتاب احتمالی از یك سكوی بتنی تشكیل شده كه به وسیله یك دیوار احاطه شده است. هر چند پیكره بندی این سایت پرتاب با نمونه های دیگر در السلیل و الجوفر تفاوت دارد اما ابعاد آن امكان برپا كردن و شلیك موشك دی اف -3 ای را فراهم میكند.

تا سیسات دیگر روضه در شمال غربی منطقه پشتیبانی متمركز است این منطقه از پناهگاهها و تاسیسات زیرزمینی متعدد و نیز دومنطقه پرتاب بالقوه تشكیل شده است مواضع مشابه هستند.اگر جه سكوهای پرتاب مدور پادگان عملیلاتی نیستندمطمئنا شبیه سكوهای پرتاب به كار رفته در لشكر دوم توپخانه ارتش چین به همراه انواع موشكهای خاص است.

همان گونه كه تكنیسینهای چینی در ساخت تالسیسات موشك دی اف -3 ای عربستان كمك كرده اند احتمال میرودسكوهای پرتاب مختلف به منظور ارزیابی تركیب شده باشند.تاسیسات گوناگون زیر زمینی نشان میدهد هرچند روضه ممكن است با هدف پشتیبانی از موشك دی اف -3 ای استفاده شود با این حال كاربردهای دیگری هم دارد. شواهد نشان میدهد كه ذخیره سازی هدف اصلی تاسیسات روضه است.

تشخیص دقیق موارد ذخیره شده در این تاسیسات گسترده ومجزا جای بحث وبررسی دارد. این سوال را شاید بتوان با توجه به موقعیت جغرافیایی روضه پاسخ داد. روضه در ربع جنوب غربی عربستان واقع شده است. دور ترین فاصله از متجاوزان احتمالی گذشته و حال نظیر عراق و اسرائیل.این مسشئله روضه را به تاسیسات ایده آل انبار مهمات در مقیاس وسیع تبدیل میكند.

توزیع مهمات از طریق هوایی و در فرودگاه بیشا در 120 كیلومتری جنوب صورت میگیردحمل ونقل جاده ای نیز امكان پذیر است اما بدلائل امنیتی صورت نمیگیرد. احتمال دارد اجزای موشك دی اف-3 ای در روضه ذخیره شود كه قبلا پراكنده شده است.

تاسیسات در سال 2004 به تصویر كشیده شد جایی كه تاسیسات الجوفر هنوز عملیاتی نشده است. ممكن است وظیفه پشتیبانی روضه با پراكندگی اجزای الجوفر پایان یافته باشد. هنوز هم احتمال میرود موشك دی اف-3 ای در روضه ذخیره شده باشند وتاسیسات پرتاب نیز به صورت یك مجتمع آموزشی در اختیار خدمه ی موشكی عربستان قرار گرفته باشد.


پادگان غربی

تنها مكان نهایی شناسایی شده كه به طور بالقوه تاسیسات مرتبط با موشك دی اف-3 ای را در خود جای داده است. این مكان تنهادر عكسهای باكیفیت پایین قابل مشاهده است و از دو ویژگی قابل شناسایی تاسیسات الجوفر و السلیل بهره نمیبرد . پادگان غربی بتا عوارض زمینی خاص پوشیده شده است و از مراكز جمعیتی به دور است. این تاسیسات نیز در نزدیكی بیشتر با اسرائیل قرار گرقته است . یك هدف بالقوه برای نیروی موشكی عربستان سعودی.


گزینه های هدف گیری

موشك دی اف-3 ای عربستان از تاسیسات الجوفر و السلیل میتواند با حداكثر برد خود اهدافی را در هند و اروپای غربی تحت پوشش قراردهد. بخش اعظم آفریقا نیز در این برد قرار دارد.تصویر نشان میدهد كه ایران – بخش اعظم خاورمیانه – بخشهایی از آفریق و اروپای شرقی و غرب هند در برد استاند ارد موشك دی اف-3 ای یعنی 2800 كیلومتر قراردارند.

با وجود توانمندی برد افزوده شده موشكهای فوق به نظر میرسد كه این سامانه تنها در برد معمول آن یعنی2800 كیلومتر بكار گرفته شود. افزایش برد مستلزم كاهش وزن محموله است كه از طرفی كاهش دقت را به دنبال دارد. با توجه به اینكه موشك دی اف-3 ای یك سلاح نسبتا نادقیق است كاهش وزن محموله به طور جدی باعث كاهش توان جنگی سامانه سلاح شود.

اسرائیل نیز یك هدف بالقوه برای موشكهای عربستان محسوب میشود.سناریوی احتمالی یرای حمله به اسرائیل میتواند شلیك موشك دی اف -3 ای در وضعیت پرتاب با زاویه فرود باشد كه بردی در حدود 1550 كیلومتر را به همراه دارد( این مسیر پروازی امكان رهگیری موشك توسط سامانه های پدافند موشكی اسرائیل را كاهش می دهد.) . وجود تناسیسات بالقوه پرتاب در غرب عربستان میتواند دلیل هدفگیری اسرائیل باشد.

پتانسیل هسته ای

عدم دقت موشك دی اف-3 ای همراه با وزن پرتاب 2000كیلوگرم شك و تردید در مورد مقاصد حقیقی موشكی عربستان را افزایش داده است. عربستان سعودی نسبت به عدم دقت این سامانه های سلاح آگاه است و مدعی است كه موشكهای خود را در سال 1990-91 شلیك نكرد تا ازتلفات غیرنظامی پرهیزكند. شاهزاده بندر بن سلطان اعلام نمود كه شاه فهد استفاده از این موشكها را به دلیل دقت پایی آنها ممنوع نمود و در ادامه گفت مشكل ما نه با مردم عراق بلكه با صدام حسین و رژیم اوست. این موضوع تا حدی در تضاد با هدف گیری ادعا شده علیه مراكز جمعیتی ایران است.

در برههای از زمان عربستان سعودی تمایل شدیدی به تملك تسلیحات هسته ای داشت . تاریخ آن به ساخت مركزتحقیقات هسته ای در سال1975 بازمیگردد. برخی شواهد تایید نشدهگویای آن است كه عربستان در برنامه تولید تسلیحات اتمی عراق و پاكستان مشاركت داشته است.(البته از لحاظ مالی یا فنی)

توانمندی عراق با حمله اسرائیل به راكتور اوسیراك این كشور در سال1981 ازبین رفت . اما قابلیت اتمی پاكستان به قوت خود باقی است.

سر جنگی های اتمی پاكستان در موشكهای عربستان سعودی تهدیدی هولناك برای ایران وهند بشمار میرود. پادگانهای موشك دی اف-3 ای در عربستان كاملا محافظت شده اندكه این مسئله امكان حمله احتمالی هند به آنها را در زمان نبرد بسیار دشوار میكند.و به طور بالقوه توانمندی بازدارندگی بیشتری را برای پاكستان به وجود می آورد. ( به دلیل روابط نزدیك با عربستان)

عربستان در حال حاضراز سرجنگی هسته ای برای موشك دی اف-3 ای برخوردار نیست . این كشور معاهده ان پی تی را در سال 1988 امضا و اعلام نموده كه قصد ندارد موشكهای خود را به كلاهكهای اتمی و شیمیایی تجهیز كند. وجود كشوری مانند اسرائیل كه دارای تسلیحات اتمی است میتواند انگیزه كافی برای دستیابی به توانمندی اتمی برای نیروهای موشكی عربستان سعودی باشد.عدم شفافیت عربستان در مورد تجهیز موشكهای دی اف -3 ای با تسلیحات كشتارجمعی سوالات مهمی را در پی داشته است.

اگر رژیم سعودی به عدم دقت موشكهای دی اف -3 ای آگاه باشد كه هست بدنبال سرهای جنگی هسته ای یا شیمیایی نخواهد بود. این كه چرا این كشور موشكهای خود را به عراق شلیك نكرده است شاید نه به خاطر غیرنظامیان بلكه به خاطر همكاری اتمی میان این كشور و عراق بوده است.

نتیجه گیری

زرادخانه موشكی عربستان سعودی یكی از ابعاد مهم و جالب توجه توسعه نظامی و سیاسی خاورمیانه است. با توجه به شرایط منطقه هیچ بعید نیست آینده شاهد تلاش عربستان سعودی برای دستیابی به توانمندی اتمی برای موشكهای خود به عنوان یك عامل بازدارنده باشد. عواقب چنین حركتی میتواند با توجه به شرایط خطیر منطقه و این كشور نسبت به اسرائیل یك مسابقه تسلیحاتی جدید و حتی یك برخورد نظامی را بهمراه داشته باشد.


نظرات() 
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 02:01 ب.ظ

Thank you! Wonderful information.
brand cialis generic cialis prezzo in linea basso cialis in sconto acquisto online cialis look here cialis cheap canada cialis reviews enter site very cheap cialis cialis price thailand cialis with 2 days delivery cialis 5mg prix
Cialis pills
شنبه 4 فروردین 1397 04:18 ب.ظ

Many thanks! I appreciate it!
cialis kaufen legalidad de comprar cialis canadian cialis generic cialis cialis 20mg viagra cialis levitra cialis 20 mg cialis italia gratis generic cialis at walmart cialis 20 mg effectiveness
Maddison
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:29 ق.ظ
Excellent post. I was checking constantly this blog and I'm impressed!
Very helpful information specially the last part :) I
care for such information much. I was looking for this certain info for a long time.

Thank you and best of luck.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :