تبلیغات
****موشک شهاب-3**** - موشكهای بالستیك...

****موشک شهاب-3****

دوشنبه 26 اردیبهشت 1390

موشكهای بالستیك...

نویسنده: محمد د   


اما اصولا موشک بالستیک


چیست؟


موشک بالستیک موشکی است که بخش اعظم مسیر پروازیشان

به صورت سهموی (منحنی) مثل حرکت توپباشد که به ان حرکت

بالستیک میگویند.

کلمه بال هم به علت همین حرکت توپ مانند انتخاب شده است.

این عنوان صرفننظر از اینکه موشکنظامی باشد یانه استفاده میشود.

کشورهای مختلف انواع موشکهای بالستیک را برحسب برد خود

به گروههای مختلف تقسیم میکنند.در اینمیان دو تقسیم بندی معروف

در دو کشور اصلی صاحب این فناوری یعنی امریکا و روسیه وجود دارد که

اغلب کشورها از یکی از انها استفاده میکنند.
تقسیم بندی انواع


موشکهاانواع موشکها طبق تقسیم بندی امریکاییها عبارتند از :


*1- موشکهای بالستیک کوتاه برد با حداکثر برد1000 کیاومتر

*2- موشکهای بالستیک برد متوسط با برد1000- تا 3000 کیلومتر

*3-موشکهای بالستیک برد بلند با برد 3000 تا 5500 کیلومتر

*4- موشکهای بالستیک قاره پیما با برد بیش از 5500 کیلومتر

در برخی منابع اصطلاح موشکهای تاکتیکی نام برده شده که به

موشکهای با برد 300 تا3500 کیلومتراطلاق میشود.تقسیم بندی روس ها:


*1- موشکهای تاکتیکی با برد بیشینه 50 کیلومتر

*2- موشکهای تاکتیکی عملیاتی بابرد 300 تا 500 کیلومتر

*3- موشکهای استراتژیک عملیاتی بابرد بین 500 تا 1000 کیلومتر

*4-موشکهای استراتژیک با برد بیش از 1000 کیلومت

ر


ویژگی موشکهای بالستیکمسیر پرواز موشکهای بالستیک پس از مرحله فاز فعال

( مرحله ای که در ان موتورهای اصلی کار میکند)کاملا

مشخص و معلوم و غیر قابل تغییر است مگر انکه سر جنگی

خود به صورت مستقلو یا انکه هرگونه روش دیگری

برای هدایت در مراحل نهایی مورد استفاده قرارگیرد.

در حملات شیمیایی و یا میکروبی مسیر پرواز کاملا بالستیک

از اثرگذاری کار حملات میکاهد چراکه سرعت

موشک بالستیک هنگام فرو افتادن بیش از انی است که بتوان

به صورت موثر عامل شیمیایی را بر روی منطقه

مورد نظر پخش کرد.

ضمن ان که به علت سرعت بسیار زیاد دقت موشک چندان مناسب

نیست.علاوه بر اینها به علت سرعت

بسیار زیاد و افزایش بسیار شدید دمای بخش بازگشتی کیفیت

عامل میکروبی یا شیمیایی کاهش می یابد.

ازمایشات امریکاییها نشان داده است که کمتر از 5 درصد

عوامل شیمیایی و میکروبی پس از پرواز کماکان موثر

باقی می مانند و پس از رهاسازی بدون تجزیه حرارتی ناشی

از گرمای پوسته کلاهک خوب عمل میکنند.

یکی از خواص موشکهای بالستیک حفظ زاویه سمت خود در طی

مسیر تا رسیدن به هدف است. سرعت بالای موشکهای بالستیک

تقریبا امکانانحراف سمت اولیه را از انها میگیرد بنابراین دقت

انتخاب زاویه سمت موشکدر لحظه ابتدایی پرتاب بسیار مهم است.

در غیر اینصورت انتظار تاثیرگذاری چندانی نمی توان از موشک داشت.

مدت زمان پرواز موشکهای بالستیک بسیارکم است. به همین دلیل

دفاع در مقابل این موشکها همان گونه که در جنگ خلیج همیشه فارس1991

بر همگان زوشن شد کماکان کار بسیار سختی است.

سر جنگی هسته ای به طور محسوسی با دیگر سر جنگیها

همچون شیمیایی - میکروبی و معمولی تفاوت

دارد.تفاوت اصلی طدر اندازه - شکل و خواص درونی سرجنگی است.

به طور کلی سر جنگی هسته ای محدودیت کمتری در وزن و دقت دارد

گرچه محدودیتها ممکن است کم باشد اما الزامات شکل هندسی اغلب بر

تسلیحات شیمیایی یا میکروبی - که اکثرا به صورت پودر یا مایع هستند

در هر نوع فضایی قابل بسته بندی هستند اما تسلیحات هسته ای

نمیتوانند با شکل و قیافه خاصی منطبق شوند بنابراین از همان

ابتدا بر اساس استاندارد خاصی طراحی میشوند.این مسئله خود بر

طراحی موشک تاثیر مستقیم میگذارد.

علاوه بر این توزیع مواد درونی سر جنگی با دیگر سر جنگی ها تفاوت دارد

مواد شکافنده اصلی هسته ای- که در مرکز سرجنگی قراردارند چگالی

بسیار بیشتری نسبت به دیگر مواد دارند. این امر منجر به تمرکز وزن

موشک در نقطه ای خاص میشود.

از انجا که موشکهای بالستیک اغلب مسیر خود را باید از میان

لایه های جو بگذرانند طراحان باید تعادل ایرودینامیکی جسم و اندازه

مورد نیاز سامانه کنترل را در نظر بگیرندکه با وجود چنین تمرکگز وزنی

مسیر پرواز به صورت پایدار حفظ شود.

بیشتر مواد شیمیایی و میکروبی دارای چگالی 1 گرم برسانتیمتر مکعب

هستند به همین جهت ممکن است این گونه مواد جلوتر از مرکز جرم

خود قرارداده شوند.بدون انکه از نیروهای گشتاور جبران کننده استفاده شود.

در برخی کار بردهای خاص مانند گلوله های توپ و rvهایبالستیک

طراحان نیازمند استفاده از مواد متعادل کننده(بخصوص وزن اضافی)

برای خنثی سازی گشتاورها و نیروهای درونی سر جنگی

هسته ای هستند.

به علت شعاع تخریب بسیار زیاد کلاهک های اتمی موشک مسلح

به این کلاهک ها نیاز به دقت بالایی ندارد و همین که در اسمان

منطقه ی خودی منفجر نشود کافی است.

دقت مورد برای این موشکها برای سر جنگی با قدرت تخریب

20 کیلوتن تی ان تی (به اندازه قدرت بمب منفجر شده در هیروشیما)

شعاع 3 کیلومتر است که با افزایش قدرت تخریب این موشکها

این مقدار هم افزایش می یابد. اغلب موشکهای با برد کم تر از

500 کیلومتر این شرط را احراز میکنند.

برای اثر گذاری مناسب عوامل شیکمیایی و میکروبی باید به

صورت ابر در ارتفاع مناسب از زمین پخش شوند .ضمن انکه

موشک چامل باید قادر به عملیات در هرگونه شرایط جوی را

داشته باشد.اجزای موشکهای بالستیکاجزای اصلی موشکهای بالستیک عبارتند از :


1-موتور موشکی


2- مخزن سوخت


3- سامانه هدایت


4 -بخش بازگشتی به جو (کلاهک)اما پیش از تو ضیح باید چند اصطلاح هوافضایی را بلد باشیم...

نیروی پیشران(تراست):ببه نیروی تولیدی به وسیله 

موتورموشک نیروی پیشران میگویندکه برای موشکهای برحسب

پوند یا کیلوگرم محاسبه میشود.

گاهی از واحد نیوتن هم استفاده میشود اما کاربرد پوند و

کیلوگرم رایجتر است.

ضربه کل: حاصلضرب نیروی پیشران در مدت زمان احتراق موثر است.

موشک دوش پرتاب مثل لاو-10قادر به تولید میانگین 600پوند در مدت .0.2ثانیه است بنابزاین ضربه کل ان300پوندثانیه است. موشک ساترن -5با تولید مکیانگین نیروی پیشران بسیار بالاتر و مدت زمان احتراق بیشتردارای 1.5 میلیاردپوند ثانیه ضربه کل است.

ضربه ویژه:

بازده یا کار ایی عمومی موتورهای موشکی با ضربه ویژه سنجیده میشود. این مقدار از تقسیم نیروی پیشران بر جرم سوخت مصرفی در هر ثانیه بدست می اید.

ضربه ویژه در حقیقت نشان میدهد که موتور به ازای یک واحد از دبی پیشرانه (سوخت و اکسیدکننده)در موتورهای سوخت مایع و سوخت جامد در موتورهای سوخت جامد.چه مقدار پیشراتن تولید میکند. به عنوان نمونه ضربه ویژه با مقدار300 رقم بسیار خوبی است و هرچه بیشتر بهتر. بایستی دقت داشت که ضربه ویژه علاوه بر نوع پیشرانه به ساختار موتور و بهینه بودن ان بستگی دارد.

نسبت جرمی:

به عدد حاصل از تقسیم کل جرم موشک به جرم باقی مانده بعد از احتراق کامل نسبت جرمی میگویند.

اغلب موشکهای بردبلند امروزی چند مرحله ای هستند. هر مرحله از موشک به یک موتور و اجزای مربوط به ان گفته میشود که بصورت پشت سرهم به یکدیگر متصلند.

به عنوان مثال موشک اسکاد یک موشک تک مرحله ایست. ترتیب مراحل از پایین به بالاست. به پایینترین مرحله موشک مرحله اول و به بالاترین مرحله مرحله n ام موشک میگویند.

هر مرحله بعد از فرایند احتراق کامل سوخت و اتمام ان از موشک جدا میشود تا از وزن و ناپایداری سامانه بکاهد.

پیشرانش یا موتورموشکی

مبنای کار موشک قانون سوم نیوتن است. جریان پیوسته گاز داغ در جهتی خاص منجر به راندن موشک در جهت عکس میشود. موتورها ی هواپیما نیز اینگونه عمل میکنند.تفاوت میان موتور موشک و هواپیما تنها در هوازی بودن و هوازی نبودن این دو موتور است . یعنی به این صورت که موتور هواپیما چون تمام مسیر را در محیط جو طی میکند احتیاجی به حمل مخزن مستقل هوا ندارد اما یک موتور سوخت مایع موشک برای ادامه مسیر در محیط جوی رقیق یا در محیط فضا نیاز به حمل مخازن سنگین هوای فشرده دارد. یک موتور هوازی مثل هواپیما هوای مورد نیاز احتراق را از محیط جو به وسیله کمپرسورهای فشارقوی و ضعیف تامین میکند.

هوا در موتور موشک نقش اکسید کننده را داردو ممکن از از دو طریق تامین شود:

- در موتورهای سوخت مایع به وسیله مخازن اکسید کننده. این مخازن لزوما و اغلب هوا نیستند بلکه موادی هستند که میتوانند درهنگام وارد شدن به محفظه احتراق به راحتی با سوخت موشک ترکیب شوند و هوای مورد نیاز احتراق را تامین نمایند.

2-در موتورهای سوخت جامد تنها یک مخزن یکپارچه وجود دارد که هم نقش سوخت و هم نقش اکسیدکننده را دارد. یعنی در هنگام روشن شدن موتور و اغاز فرایند احتراق سوخت موشک هوای مورد نیاز این فرایند را در محیط بی هوازی تامین میکند.

به دلیل دارابودن منابع مستقل سوخت و اکسید کننده موتور موشک بخوبی میتواند در محیط بدون جو کار کند و پیشران مورد نیاز را تامین نماید.

به موشکها هنگامی که برای پرتاب محموله به مدار زمین مورد استفاده قرار میگیرند ماهواره بر و هنگامیکه محموله ان کلاهک جنگی باشد موشک نظامی میگویند.بنا براین هرگاه سخن از موشکها به میان می اید منظور عبارتی است کلی که جامع میان موشکها و ماهواره بر ها یا پرتابگرهاست.

در موشکهای برد کوتاه مفاهیم راکت و موشک جنبه های دیگری هم دارند. در حوزه موشکهای برد کوتاه (عموما غیربالستیک) به موشکهایی که پس از پرتاب غیرقابل هدایت باشند کماکان راکت و به انهایی که پس از پرتاب قابلیت هدایت دارند موشک می گویند.

به علت وجود استفاده از مفهوم اولی است که بسیاری اعتقاد به استفاده از عبارت راکت برای تسلیحاتی مثل کاتیوشا یا ار پی چی را ندارند. عموما مفهوم دوم در بین شرقی ها رایج است. اما غربی ها به کرات از این عبارت با مفهوم دوم استفاده میکنند.البته این دو مفهوم با هم تاقضی ندارند.

در حوزه بالستیک به پرتابگرهای ماهواره : ماهواره بر و به سیستمهایی با اهداف

نظامیموشک میگویند.

در حوزه غیر بالستیک به سیستمهای هدایت شونده موشک (مثل موشک تاو- یا موشک ضد کشتی یا موشک ضدهوایی) و به سیستمهای غیرهدایت شونده(مثل ارپی جی و کاتیوشا) راکت میگویند.

برای موتورهای موشکی سه نوع سوخت مختلف وجود دارد که عبارتند از:

1- سوخت جامد

2- سوخت مایع

3- سوخت هیبریدی

که هریک از این نوع سوختها برای اهداف خاصی مورد استفاده قرا ر میگیرند.

مثلا بهتزین سوخت برای یک موشک ضد تانک سوخت جامد است.

موتورهای سوخت مایع

در این موتورها از پیشرانه های مایع (سوخت و اکسیدکننده ) استفاده میشود.در ادامه به چند نوع از آنها میپردازیم:

1-پیشرانه های سرمازا:به سوخت و اکسیدکننده ای که در دمای بسیار پایین نگهداری میشود پیشرانه سرمازا گویند. اکسیژن در -147/2 درجه سانتیگراد و هیدروژن در -217 درجه سانتیگراد به جوش می اید. موتورهای سرمازا به محفظه ومنافذخاصی نیازدارند تا به گازهای حاصل از تبخیر مایعات تبخیرشونده اجازه فرار دهند. سوخت و اکسیدکننده سرمازا به شکلاز باکها به محفظه احتراق پمپ میشوند جایی که با هم ترکیب شده و سپس به وسیله شعله یا جرقه احتراق صورت میگیرد.با احتراق سوخت گازهای حاصل با سرعت فراوان به سمت انتها و بیرون از موتور به وسیله نازلها به جریان می افتند. این عمل منجر به ایجاد نیروی پیشران میشود.

در حالت گاز دو مادهاکسیژن و هیدروژن دارای چگالی بسیار کمی هستند بنابراین برای حمل این مواد نیاز به مخازن بسیاربزرگ وایمن در موشک است.به همین منظور با سرد کردن و مایع کردن انها به میزان زیادی از حجمشان می کاهند تا بتوان مقدار زیادی از این مواد را حمل کرد.

سوختهای سرمازا تمایل زیادی به بازگشت به حالت گازی دارند مگر انکه در دمای بسیارپایین نگهداری شوند. این مسئله برای موشکهایی با کاربرد نظامی که بایستی همواره اماده به شلیک باشند بسیار پرهزینه است.اما بازده زیاد ترکیب اکسیژن مایع و هیدروّژن مایع باعث میشود که هنگامی که زمان نگهداری خیلی بالا نیست مانند ماهواره برها از این هزینه ها صرفنظر شود.

نیروی پیشران بر واحد وزن هیدروژن مایع به میزان 40 درصدبیشتر از دیگر پیشرانه های موشکی است. وزن ان نیز بسیار پایین است . هر لیتر هیدروژن مایع وزنی معادل59/21کیلوگرم بر متر مکعب دارد. اما برای اکسیژن مایع این مقدارخیلی بیشتر است یعنی هر متر مکعب 1184/21 کیلوگرم.نظرات() 
https://conceptionhobden.wordpress.com/
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 03:31 ق.ظ
Hello there! This post couldn't be written any better!
Reading this post reminds me of my good old room mate!
He always kept chatting about this. I will forward
this article to him. Pretty sure he will have a good
read. Many thanks for sharing!
wastefulmanacle15.tumblr.com
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 10:09 ب.ظ
I drop a leave a response each time I appreciate a article on a website or if
I have something to add to the conversation. Usually it is a result
of the fire communicated in the post I read. And after this article ****موشک شهاب-3****
- موشكهای بالستیك.... I was excited enough to create a thought ;) I actually do have a couple of
questions for you if it's allright. Could it be only me or does it give the impression like
a few of these remarks appear like written by brain dead visitors?
:-P And, if you are writing at other social sites, I would like to follow you.
Could you make a list every one of your communal pages like your twitter feed,
Facebook page or linkedin profile?
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 08:35 ب.ظ
Does your blog have a contact page? I'm having problems locating it
but, I'd like to shoot you an e-mail. I've got some ideas for your
blog you might be interested in hearing. Either way, great
site and I look forward to seeing it develop over time.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :